Aika vom Fürstengehege:
Formwert: v
Prüfungen: Sp, Schwhk - 100 P. I., BhFN

Asra vom Fürstengehege:
Prüfungen: AP, EP

Casper vom Fürstengehege:
Formwert: v
Prüfungen: Sp 100 P. I., WaT I., BHP I., Schwhk - 100 P. I., 20/40, Schwhk 40 - 100 P. I.
Titel: Bester Gebrauchshund 2005 LV Bbg 2000

Cira vom Fürstengehege:
Formwert: v
Prüfungen: Sp, Schwhk

Distel vom Fürstengehege:
Formwert: v 1
Prüfungen: Sp/J 100 P. I. , Schwhk, BhFK 95, BhFN, St I., SiJ

Dolly vom Fürstengehege:
Prüfungen: BP, A+D

Erra vom Fürstengehege:
Sp/J - 100 P. I., Schwhk/J 100 P. I., Schwhk/ 40, BhFK 95, Bundessiegersuche in Chorin 2008 - 100 P. I.


Enzy vom Fürstengehege:
Sp/J 100 P. I.

Festus vom Fürstengehege:
BP A,D

Frieda vom Fürstengehege:
BP A,D

Gracia vom Fürstengehege:
Sp/J 100 P. I.

Greta vom Fürstengehege:
Sp/J 100 P. I.